Dispens

1. Generell dispens
I följande åldersklasser får lagen ha 1 (EN) överårig spelare på laguppställningen utan att söka personliga dispenser: F13, F14, F15, F16, F17.


2. Personlig dispens
Någon/några av nedanstående villkor ska vara uppfyllda för att ansöka om dispens:

1. Lag saknas i aktuell åldersklass.
2. Klasskamrater i lägre åldersklass (ska alltid åtföljas av intyg från skolan).
3. Speciella geografiska/sociala skäl.

- Fr.o.m. licensåldern (15 år) gäller ökad restriktivitet för godkännande av dispenser.

En skriftlig motivering skall alltid bifogas ansökan och ansökan om personlig dispens görs direkt i vårt cupsystem senast 20 november 2017. I inomhusfotboll gäller att endast EN överårig spelare per match får delta.


3. Lagdispens för regeln om underåriga
Det är ganska vanligt förekommande att två årskullar slås ihop för att kunna få ihop tillräckligt med spelare för att kunna anmäla lag. I och med förbundets införande av 50%-regeln, det vill säga att minst halva laguppställningen måste bestå av spelare från rätt årskull, kan det uppstå problem för vissa föreningars lag att delta i ST Cupen. För dessa lag finns möjligheten att söka en lagdispens, vilket innebär att laget tillåts ha fler underåriga spelare på laguppställningen. Från F- och P-14 gäller inte 50%-regeln.

Laget skall bifoga en namnlista tillsammans med ansökan, där spelarnas födelseår framgår.

Kriterier för att ansöka om lagdispens

Någon/några av nedanstående villkor ska vara uppfyllda för att ansöka om lagdispens:

1. Två årskullar spelar tillsammans
2. Laget har inte tillräckligt med spelare för att klara 50 % regeln
3. Speciella geografiska/sociala skäl.

Om förutsättningarna ändras eller dispensen missbrukas kan ST Cupens tävlingskommitté besluta om indragning av dispens.

Ansökan om lagdispens med skriftlig motivering skickas till events@tyresoff.se senast 15 december 2017.