Domare

ST Cupen använder sig av förbundet utbildade domare. I SM-kvalklasserna är det uteslutande Futsal-domare som dömer.

Samtliga klasser som använder sig av sidlinje har tvådomarsystem, övriga en domare.

Årets obligatoriska domarträff är inte planerad ännu men beräknas till första veckan i december. Kallelse till träffen skickas till alla uttagna domare.

Vill du vara med och döma anmäler du dig här. Vi meddelar under slutet av november vilka domare som tagits ut att döma årets turnering.

Obligatoriskt domarmöte för de uttagna domarna kommer att ske på kvällen den 14:e december. Exakt tid och plats kommer att meddelas separat.