Klasser i ST Cupen

Det finns 35 klasser i ST Cupen och åldern räknas utifrån den klass ni deltar i S:t Erikscupen i 2018. Vilken klass som gäller för ditt lag ser du i listan nedan. Klasserna 10-14 år är uppdelade i Lätt respektive Medel/Svår.

Ny spelform
En anpassning av spelformen har gjorts för vissa av klasserna (10-12 år). Läs mer om dessa på Regelsidorna.

Uppdelning av klasserna i två nivåer har gjorts för att erbjuda de deltagande lagen matcher som speglar den ambitionen man har med sin verksamhet och vår tro är att jämna matcher är mer utvecklande för alla deltagare än matcher som vinns med många mål. Ta dig en funderare på vilken klass just ditt lag hör hemma i.

I klasserna för SM-Kval får endast ett lag per förening delta och inga åldersdispenser tillåts.

Exempel på hur du placerar ditt lag

Svår
I Svår ska t ex de lag som spelat i Medel- och/eller Svår serie/högsta divisionen i S:t Erikscupen anmäla sig till. Dessutom finns det lag med uttalade ambitioner att vara ett utvecklingslag eller elitlag och som får sin rätta utmaning i Svår/Medel-klassen.

Lätt
I Lätt klass spelar de lag som i S:t Erikscupen deltagit i Lätt serie/lägre divisioner samt de lag från medelserier som vunnit färre än hälften av sina matcher.

I samtliga klasser till och med 14 år får inte fler än hälften av lagets spelare vara yngre än den ålder klassen är avsedd för .

Pojkar                                               Födda
U211997 och senare
P17SM2001 och senare
P172001 och senare
P162002 och senare
P15SM2003 och senare
P152003 och senare
P14 Svår/Medel2004 och senare
P14 Lätt2004 och senare
P13 Svår/Medel2005 och senare
P13 Lätt2005 och senare
P12 Svår/Medel2006 och senare
P12 Lätt2006 och senare
P11 Svår/Medel2007 och senare
P11 Lätt2007 och senare
P10 Svår/Medel2008 och senare
P10 Lätt2008 och senare
P92009 och senare
P82010 och senare
FlickorFödda
U211997 och senare
F16-192002-1999
F17SM2001 och senare
F15SM2003 och senare
F152003 och senare
F14 Svår/Medel2004 och senare
F14 Lätt2004 och senare
F13 Svår/Medel2005 och senare
F13 Lätt2005 och senare
F12 Svår/Medel2006 och senare
F12 Lätt2006 och senare
F11 Svår/Medel2007 och senare
F11 Lätt2007 och senare
F10 Svår/Medel2008 och senare
F10 Lätt2008 och senare
F92009 och senare
F82010 och senare
  

Svår/Medel och Lätt kan komma att slås ihop om det totala antalet lag är för litet för att delas upp i två grupper och bedöms utifrån varje klass.